Realizacja części obowiązków zdalnie przez pedagoga szkolnego

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 3 grudnia 2020
zajęcia z pedagogiem

Czy w obecnej sytuacji epidemiologicznej dyrektor szkoły może polecić pedagogowi szkolnemu pracę zdalną częściowo z miejsca zamieszkania (online z uczniami), a częściowo stacjonarnie w szkole?

Realizacja części obowiązków zdalnie przez pedagoga szkolnego   

Nauczyciel może łączyć pracę zdalną z miejsca zamieszkania i pracę stacjonarną, w bezpośrednim kontakcie z uczniami.

 

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (§ 1 ust. 1, § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Oznacza to, że realizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się w szkołach, w których zostały zawieszone zajęcia. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby nauczyciel realizował swoje zajęcia zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie.  

 

DO ZAPAMIĘTANIA

Dyrektor może zobowiązać nauczyciela, aby część zajęć realizował zdalnie, a część stacjonarnie, przy czym zdalna realizacja pensum możliwa jest tylko w przypadku zawieszenia zajęć.   

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 1389 ze zm.) - § 1 ust. 1, § 2 ust. 1.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 493 ze zm.) - § 7 ust. 1 i 2.
Autor: Dariusz Dwojewski

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII
Sprawdź »