Organizacja zajęć logopedycznych w czasie epidemii

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 18 listopada 2020
zajęcia logopedyczna w czasie pandemii

Charakter pracy logopedy często wyklucza możliwość zachowania bezpiecznej odległości między uczniem i nauczycielem. Z całą pewnością nie jest także możliwe pracowanie w maseczce. Jak zatem organizować zajęcia, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo tak nauczycielowi, jak i dzieciom i młodzieży?

Organizacja zajęć logopedycznych w czasie epidemii

Specyfika organizacji zajęć, warunki pracy i możliwości organizacyjne każdej szkoły są różne. Niewątpliwie dotyczy to również pracy szkolnego logopedy. W związku z tym w szkolnych procedurach bezpieczeństwa sanitarnego należy określić zasady pracy logopedy z zachowaniem reżimu sanitarnego. W opracowaniu zasad sanitarnych w pracy logopedycznej może uczestniczyć logopeda, co ułatwi uwzględnienie charakteru pracy, zasad stosowania pomocy logopedycznych itd. Niestety, nie ma odrębnych wytycznych dotyczących organizacji pracy logopedy w okresie epidemii. Szkoła powinna wypracować własne procedury na podstawie wytycznych MEN i GIS.

Środki ochrony indywidualnej…

Warto uwzględnić stosowanie środków ochrony indywidualnej, wykorzystanie jednorazowych lub możliwych do zdezynfekowania pomocy logopedycznych (mycie z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C, wyparzanie, stosowanie środków dezynfekujących, lamp antywirusowych, odpowiedniej segregacji zużytych pomocy np. szpatułek, zdalną komunikację z rodzicami.

… i wdrożenie zaleceń Polskiego Związku Logopedów

Rekomendacje Polskiego Związku Logopedów udostępnione pod adresem https://logopeda.org.pl/new.php?id=1215 obejmują następujące zasady w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z dzieckiem/uczniem:

  • zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości między logopedą a dzieckiem/osobą korzystającą z badań/terapii,
  • wyposażenie logopedy w środki ochrony osobistej: przyłbice, maseczki, rękawiczki, fartuchy jednorazowe, odpowiednie środki dezynfekcyjne,
  • wyposażenie dziecka/ucznia/rodzica w przyłbice, maseczki i rękawiczki,
  • dezynfekcja blatów oraz rąk i obuwia uczestników badań/terapii przed zajęciami,
  • jeśli jest to możliwe - zastosowanie przesłony plexi na blacie roboczym,
  • do użytku dopuszcza się pomoce logopedyczne zalaminowane lub jednorazowe,
  • po każdej sesji terapeutycznej użyte pomoce muszą być zdezynfekowane,
  • zajęcia logopedyczne odbywają się w formie indywidualnej, w niezbędnym minimalnym czasie bezpośrednich zajęć,
  • między zajęciami konieczne są 15 minutowe przerwy w celu dezynfekcji, przygotowania bezpiecznych pomocy i gabinetu.
Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

ŚLADAMI GŁOSKI Ś

ŚLADAMI GŁOSKI Ś
Sprawdź »