Eksperci, którzy piszą dla nas

Alicja Melon

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, logopeda dyplomowany, obecnie pracownik jednej z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych i wykładowca Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW. Autorka i redaktorka publikacji dla logopedów

Urszula Folczak

Logopeda, trener emisji głosu i wyrazistości mówienia. Autorka pomocy logopedycznych, publikacji z zakresu logopedii i warsztatów emisji głosu. Wykładowca Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka Pomagisterskich Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Wymowy w Akademii Teatralnej w Warszawie, magister pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Barbara Chojnicka

Nauczyciel języka polskiego (od 2008 r.) oraz logopeda (od 2012 r.). Czynny członek Polskiego Związku Logopedów. Autorka publikacji edukacyjnych dla nauczycieli. Certyfikowany manager oświaty. Specjalista terapii ślinienia, wczesnej interwencji logopedycznej, emisji i higieny głosu. Prowadzi własną praktykę logopedyczną i współpracuje z gabinetem "Połam język" w Słubicach. Współpracuje z lekarzem stomatologiem i ortodontą w zakresie prowadzenia pacjentów z wadami zgryzu oraz innymi dysfunkcjami twarzoczaszki.

Justyna Cabała

Justyna Cabała

Polonistka i logopeda, zajmująca się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, głównie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy, afazją i niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa. Prowadzi zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe oraz terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach, placówkach integracyjnych oraz szpitalach na oddziałach terapii i rehabilitacji neurologicznej. Ukończyła staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno – Terapeutycznym Fundacji Synapsis.

Barbara Pietrzak

dr Barbara Pietrzak-Szymańska

Doktor nauk humanistycznych, neurologopeda kliniczny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła wiele kursów i szkoleń specjalistycznych, jest wykładowcą w Akademii Pedaogogiki Specjalnej. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami, ale przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. Współtwórca programu ,, Terapia logopedyczna i pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi problemami w nauce czytania i pisania”.

Małgorzata Wielądek

Małgorzata Wielądek

Oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego, wykładowca akademicki. Autorka publikacji, wykładów, szkoleń, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, kilku programów własnych oraz projektów dedykowanych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. "Muzyka otwiera nam świat" , "Rozwijajmy skrzydła - zabawa i edukacja bez barier".

Monika Szalaty

Monika Szalaty

Aktorka, logopeda, trener biznesu. Aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu. Występuje w serialach i filmach fabularnych. Dubinguje kreskówki i gry komputerowe. Od 2008 r. prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania do wystąpień publicznych, autoprezentacji, sztuki przemawiania, emisji i higieny głosu.

Katarzyna Skoniecka

Katarzyna Skoniecka

Aktorka Wrocławskiego Teatru Komedia. Wokalistka zespołu muzycznego Etnogram. Prowadziła warsztaty z zakresu aktorstwa, autoprezentacji, dykcji i emisji głosu. Jurorka licznych konkursów recytatorskich oraz festiwali teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Agata Mężyk

Agata Mężyk

Logopeda, pedagog specjalny, wykładowca w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi ze studentami ćwiczenia i warsztaty praktyczne z przedmiotów: Logopedyczne badania przesiewowe, Dyslalia, Opóźniony rozwój mowy, Metody badań logopedycznych, Podstawy neurologopedii – afazja.

Joanna Ćwiklińska

Joanna Ćwiklińska

Surdologopeda, pedagog specjalny. Ukończyła dzienne studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia oraz studia podyplomowe na UMCS z zakresu surdologopedii. Od 10 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uczestnicząc w procesie diagnostyki oraz prowadząc terapię surdologopedyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnymi uszkodzeniami słuchu. Autorka i współautorka artykułów naukowych.

Dorota Beata Wojewódzka

dr n. hum. Dorota Beata Wojewódzka

Surdologopeda i surdopedagog od 1993 roku związana z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie prowadzi diagnozę i rehabilitację logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z wadą słuchu. Wykładowca akademicki w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej. Praca w IFPS i prowadzone tam badania stały się podstawą do zrealizowania tematu pracy doktorskiej pod tytułem „Umiejętności słuchowe ogłuchłych dorosłych zaopatrzonych w implanty ślimakowe”. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedzin surdologopedii i surdopedagogiki.

Agnieszka Siwińska

Agnieszka Siwińska

Neurologopeda, magister pedagogiki, doktorantka w APS. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Lubelskim z zakresu neurologopedii. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku terapeuty - neurologopedy w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 7, Ośrodku Pomocy Społecznej, oddziale neurologicznym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Abramowicach, Szkole Podstawowej oraz na wielu turnusach rehabilitacyjnych. Obecnie pracuje w Poradniach specjalistycznych oraz prowadzi zajęcia ze studentami logopedii.

Sylwia Sienkiewicz

Sylwia Sienkiewicz

Logopeda, pedagog specjalny. Współpracuje m.in. z Fundacją Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami oraz z Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadząc zajęcia głównie z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Sienniak Aleksandra

Aleksandra Sienniak

Magister pedagogiki specjalnej – logopeda. Prowadzi terapię logopedyczną w ramach współpracy z Fundacją Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami i Centrum Adesse, jest pedagogiem wspomagającym w klasie integracyjnej i logopedą w szkole podstawowej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami logopedii APS prowadząc ćwiczenia i warsztaty.

Joanna Rostkowska

Joanna Rostkowska

Surdologopeda, neurologopeda. Ukończyła dzienne studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia. Od 19 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami słuchu. Autorka i współautorka publikacji naukowych.

Elżbieta Konopacka

Elżbieta Konopacka

Magister logopedii, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych, Podyplomowych studiów w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, absolwentka kursu Integracji Sensorycznej II° wg J. Ayers „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”.

Redakcja

Katarzyna Wysocka

Katarzyna Wysocka

Neurologopeda, Logopeda, Audiofonolog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Provider Johansen IAS. Wykładowca i koordynator merytoryczny studiów neurologopedycznych w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Członek Polskiego Związku Logopedów, Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

wiper-pixel