Poradnie psychologiczno-pedagogiczne otwarte od 4 maja

Dodano: 7 maja 2020
pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania opinii i orzeczeń, dlatego od 4 maja 2020 r. poradnie psychologiczno - pedagogiczne powracają do pracy stacjonarnej.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne otwarte od 4 maja

 

 

Z dniem 4 maja 2020 r. spośród placówek, w których funkcjonowanie jest ograniczone w związku z epidemią COVID – 19, wyłączone zostają publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.  Oznacza to, że powracają one do pracy stacjonarnej.

ZDANIEM MEN

Jak czytamy w informacji na stronie internetowej MEN: Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też przywracamy stacjonarną pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie.  Stąd potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Częściowa praca zdalna

Powyższa zmiana nie oznacza, że pracownicy poradni muszą powrócić w pełni do pracy na miejscu. Do rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r. dodano przepis, zgodnie z którym m.in. do poradni PP stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oznacza to, że czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość – jak wskazuje Minister Edukacji Narodowej w komunikacie.

Podstawa prawna:

 

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA - OD TEORII DO PRAKTYKI

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA - OD TEORII DO PRAKTYKI
Sprawdź »