MEN O ZDALNEJ NAUCE I SYTUACJI PLACÓWEK

Dodano: 2 listopada 2020
COVID w placówkach oświatowych

Od 24 października br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego mają kształcenie zdalne. W trybie stacjonarnym uczy się teraz 1,4 mln przedszkolaków oraz 1,1 mln uczniów klas I-III szkół podstawowych. Taką naukę mają również uczniowie szkół specjalnych klas IV-VIII. Nauczanie zdalne zostało wprowadzone do czasu zahamowania wzrostu zakażeń.

MEN O ZDALNEJ NAUCE I SYTUACJI PLACÓWEK

 

W sierpniu MEN przygotował poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. Najważniejsze informacje:

  • czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie może wynosić od 30 do 60 minut;
  • dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć;
  • indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel, lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut;
  • warunkiem prowadzenia zajęć on-line, np. z wykorzystaniem e-materiałów, jest zapewnienie uczniom dostępu do komputera. W Polsce 96% uczniów zgłosiło posiadanie komputera;
  • nauczyciele i uczniowie w kształceniu na odległość mogą korzystać ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodręczniki.pl, którą przygotowało MEN. Na platformie znajduje się obecnie ponad 15 tys. materiałów, w tym ok. 8.500 interaktywnych e-materiałów, ponad 3.200 scenariuszy lekcji oraz 107 programów nauczania;
  • od kwietnia br. samorządy mogły wnioskować o środki na zakup sprzętu do zdalnej nauki zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W ramach projektu „Zdalna Szkoła” wsparcie rządu w wysokości ponad 187 mln zł otrzymało 2.790 samorządów. W maju br. uruchomiona została druga edycja projektu „Zdalna szkoła+”. W ramach programu „samorządy mogą sfinansować zakup: komputerów, laptopów, ale także oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu;
  • ruszyła kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica”, która będzie realizowana w latach 2020-2024. Szkoły jeszcze w tym roku mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
  • nauczyciele i uczniowie podczas kształcenia na odległość mogą korzystać z portalu gov.pl/zdalnelekcje. Dzięki materiałom zamieszczonym w serwisie nauczyciele otrzymują pomoc dydaktyczną i merytoryczną stanowiącą inspirację, jak również wsparcie w bieżącej pracy. Uczniowie zaś mają dostęp do interesujących i pomocnych zasobów edukacyjnych;
  • w ramach projektu „Lekcja:Enter” z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami zostanie przeszkolonych 75 tys. nauczycieli. Na ten przeznaczono 50 mln zł. Na stronie zamieszczono materiały szkoleniowe związane z nauczaniem on-line. Nauczyciele mogą w nich znaleźć podpowiedzi dotyczące dodatkowych zasobów i narzędzi internetowych w kształceniu na odległość, w tym zestawy kilkunastu tutoriali.

ŚLADAMI GŁOSKI Ś

ŚLADAMI GŁOSKI Ś
Sprawdź »