JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY NUMER MAGAZYNU!

Dodano: 29 grudnia 2020
terapia miofunkcjonalna

Już można się zapoznać ze styczniowym numerem magazynu "Strefa Logopedy" pod tytułem: TERAPIA MIOFUNKCJONALNA - OD TEORII DO PRAKTYKI. Autorem wydania jest p. Aleksandra Rosińska. 

 

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY NUMER MAGAZYNU!

Terapia miofunkcjonalna jest rozwiązaniem dla dzieci i dorosłych z nieodpowiednim sposobem oddychania, chrapaniem, bezdechami, problemami z napięciem w obrębie aparatu artykulacyjnego, czy nieprawidłową wymową. Jest ona coraz popularniejszą formą oddziaływań logopedycznych u pacjentów z nieprawidłowym przebiegiem funkcji biologicznych, wadami anatomicznymi w budowie narządów mowy, nieprawidłowymi nawykami angażującymi mięśnie orofacjum. 

Diagnoza miofunkcjonalna wymaga często zaangażowania licznych specjalistów, jak logopedzi, ortodonci, fizjoterapeuci, osteopaci, lekarze, czy psychologowie.

Zaburzenia miofunkcjonalne dotyczyć mogą pacjentów w każdym wieku, od noworodków po osoby dorosłe i wymagają odpowiedniej diagnozy oraz terapii. Zapraszam do lektury wydania na temat terapii miofunkcjonalnej. Teoria napisane przez specjalistę-praktyka oraz przykładowe zdjęcia z ćwiczeniami ułatwią pracę logopedy oraz dadzą wiele wskazówek jak sprawnie przeprowadzić tę terapię, by pomóc pacjentowi.

Aleksandra Rosińska - autor wydania. Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta miofunkcjonalny. Pracuje z małymi pacjentami – dziećmi od urodzenia do 7/8 r.ż., a także z dorosłymi pacjentami ortodontycznymi. Pracując w warszawskich przedszkola miała liczne okazje prowadzić i koordynować skuteczną terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym. Jest członkiem Polskie Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas prowadzonych przez siebie szkoleń.

Słowa kluczowe:
terapia miofunkcjonalna

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII
Sprawdź »