Z czego należy korzystać diagnozując dzieci?

Dodano: 28 października 2019
diagnoza dziecka

Na rynku logopedycznym mamy do wyboru wiele narzędzi diagnostycznych (niektóre z nich są wystrandaryzowane). Zanim podejmiemy decyzję, które narzędzie zastosować, trzeba przeanalizować parę czynników. 

Z czego należy korzystać diagnozując dzieci?

Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, a także cel, jaki chcemy osiągnąć - czy chcemy wykonać szybki test przesiewowy (w placówkach edukacyjnych przy decydowaniu, które dziecko zakwalifikować na terapię) - przykładem takiej pozycji jest  „Test do badań przesiewowych dzieci w wieku przedszkolnym” I. Michalak-Widery, K.Węsierskiej, czy zależy nam na pogłębionej, pełnej diagnozie (w przypadku planowania indywidualnego programu logopedycznego), takim narzędziem jest np. "Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym” D. Emiluty-Rozyi.  

Są również testy przeznaczone wyłącznie do badania jednego obszaru, np. artykulacji,  jak w przypadku „100-wyrazowego Testu Artykulacyjnego” E. Krajny. 

W pełnym badaniu uwzględniamy: artykulację, tor oddechowy, sposób połykania, sprawność narządów artykulacyjnych i ich budowę, zasób słownictwa, rozumienie mowy, płynność wypowiedzi, prozodię, orientacyjne badanie słuchu, słuch fonematyczny, pamięć słuchową, kinestezję artykulacyjną, umiejętności dialogowe, opisowe, poprawność konstrukcji gramatycznych, emisję głosu, praksję i gnozję. Oprócz badania dziecka przeprowadzamy także wywiad z rodzicami. Warto uzupełnić diagnozę badaniem słuchu, sprawności motoryki małej, lateralizacji. W razie problemów towarzyszących należy wysłać dziecko do odpowiednich specjalistów, np. psychologa, psychiatry, neurologa.

Bibliografia: „Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Tom 2: zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych” pod red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej, Opole 2003 r.

Autor: Opracowanie: Katarzyna Wysocka
Słowa kluczowe:
diagnoza dziecka

ŚLADAMI GŁOSKI Ś

ŚLADAMI GŁOSKI Ś
Sprawdź »