Termin przeprowadzenia badań przesiewowych w przedszkolu

Dodano: 3 września 2020
termin badań przesiewowych

Czy jest konkretny termin na przeprowadzanie badań przesiewowych wśród 3-latków? Mam praktykę, że przeprowadzam je w miesiącach późniejszych, koło listopada. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Termin przeprowadzenia badań przesiewowych w przedszkolu

Nie ma żadnych konkretnych przepisów, które by regulowały tę kwestię. Wynika to głównie z wewnętrznych ustaleń w placówce, pomiędzy specjalistą a dyrektorem. Warto przedyskutować to z dyrektorem konkretnej placówki.

Jak wynika z praktyki licznych placówek - badania najmłodszych dzieci często przeprowadzane są w październiku i listopadzie. 3-latki badane są po okresie adaptacji w przedszkolu, który często trwa miesiąc, dwa. Z wnioskiem do dyrektora o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną można wystąpić w każdym momencie roku szkolnego, nie tylko na jego początku. A placówka jest zobowiązana niezwłocznie dostosować warunki do potrzeb dziecka.

W planie pracy logopeda powinien zaznaczyć, że badanie najmłodszych dzieci zostanie przeprowadzone np. w listopadzie. Następnie, jeśli jest potrzeba i któreś dziecko wymaga terapii - jest na nią kierowane.

Autor: Agata Mężyk
Słowa kluczowe:
badania przesiewowe

ŚLADAMI GŁOSKI Ś

ŚLADAMI GŁOSKI Ś
Sprawdź »