Udostępnianie kart pracy w związku z nauką na odległość

Dodano: 31 marca 2020
emidemia koronawirusa

 

Wszystkie karty pracy udostępnione na portalu mogą być przez Państwa wykorzystane do celów edukacyjnych i mogą być wysyłane do dzieci, uczniów oraz rodziców w związku z organizacją nauki na odległość. Należy jednak pamiętać, o ograniczeniach.

Prosimy, aby pamiętali Państwo, że pobranych materiałów nie można publikować na innych portalach internetowych ani dzielić się nimi w innych celach niż edukacyjne.

 

 

Udostępnianie kart pracy w związku z nauką na odległość

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII

WYBRANE ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE W SŁUŻBIE LOGOPEDII
Sprawdź »