uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

wiper-pixel